Pengisytiharan Dividen 2015

Mesyuarat Agung Perwakilan tahunan KoBPM ke-19 yang bersidang pada 24 Oktober 2015 telah meluluskan dividen sebanyak 8% ke atas modal syer dan modal yuran di mana 7.5% dibayar secara tunai (kredit akaun) manakala bakinya 0.5% dipermodalkan kepada modal syer dan modal yuran. Penyata dividen akan mula diedarkan pada 30/10/2015 kepada semua anggota. Sila kembalikan kepada koperasi jawapan anda samada ingin kredit atau modal dividen anda selewat-lewatnya pada 24/11/2015. Sekian,terima kasih.


Data Sistem KoBPM

ID Pengguna:
Kata Laluan: Daftar

Jam

Video Korporat

KOOPBPM Slide

Akses Webmail

Direktori Staff & ALK

Muat Turun Borang

Info Solat

Salat times for Kuala Lumpur. Muslim Prayer Times Widget by Alhabib.