Maklumat Terkini Keanggotaan KoBPM

Modal Syer Anggota

  • Semua anggota diwajibkan mencukupkan modal syer anggota mereka sebanyak RM 2,000.00
  • Semua anggota baru diberi tiga ( 3 ) pilihan untuk mencukupkan syer mereka sebanyak RM 2,000.00. Antara pilihan : -
  1. Potongan Gaji Bulanan
  2. Kontra dari Pembiayaan
  3. Bayaran Tunai

  • Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan boleh hubungi bahagian keanggotaan di koperasi.
  •  MUAT TURUN - Borang Jawapan Peningkatan Modal Syer Anggota

Imbuhan Kepada Anggota

  • Kepada semua Anggota KoBPM, Pihak Koperasi menawarkan imbuhan bagi anggota yang telah mencadangkan kakitangan bank untuk menjadi Anggota Koperasi yang baru dan akan mendapat imbuhan sebanyak RM 10 bagi setiap seorang yang telah dicadangkan…
  • Sila hubungi pegawai yang bertugas di bahagian Keanggotaan.

Data Sistem KoBPM

ID Pengguna:
Kata Laluan: Daftar

Jam

Video Korporat

KOOPBPM Slide

Akses Webmail

Direktori Staff & ALK

Muat Turun Borang

Info Solat

Salat times for Kuala Lumpur. Muslim Prayer Times Widget by Alhabib.