RUJUKAN ATURAN KOPERASI

ATURAN BARU KOPERASI

Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Kali ke-23 yang diadakan pada 26 Oktober 2019 telah meluluskan beberapa Aturan baru. Berikut adalah aturan-aturan baru yang telah diluluskan :

 • Aturan Perkhidmatan Servis Kurier - GDEX Plus.
 • Aturan Perkhidmatan Jualan Tiket Bas, Keretapi dan Feri.
 • Aturan Perkhidmatan Ejen Perbankan Agrobank.
 • Aturan Tabung Kebajikan Anggota (TKA)
 • Aturan Pembiayaan Pelaburan TPPK
 • Aturan Tabung Perlindungan Kredit KoBPM (TPK)
 • Aturan Pembiayaan Barangan Pengguna (Pindaan 1)
 • Aturan Pembiayaan Peribadi Biasa (Pindan 1)
 • Aturan Pembiayaan Peribadi Khas (Pindaan 1)
 • Aturan Penggunaan Modal Yuran Anggota
 • Aturan Lawatan Sambil Belajar