TPPK

TABUNG PEMBANGUNAN & PELABURAN KOPERASI - TPPK

  • Tabung ekuiti yang berteraskan Syariah (Al-Mudharabah)
  • Fokus kepada perkembangan modal dan perolehan
  • Matlamat untuk memberi pelabur pendapatan menarik
  • Portfolio yang dipelbagaikan
  • Pelaburan Baru (kali pertama) hanya serendah RM2,000.00
  • Penambahan Pelaburan dalam gandaan RM 500.00
  • Tiada caj dan yuran dikenakan kepada pelabur