Produk Dan Perkhidmatan

Kebersihan Am

Professional

Tender cucian pejabat / bangunan

Perkhidmatan Kedai

Kemudahan Komuniti

Ejen Agrobank dan Ar-Rahnu

Pembiayaan Kredit

Peribadi / Pengguna

Pemprosesan yang cepat dan kadar keuntungan yang kompetitif.

Pembiayaan Kredit

KoBPM ada menawarkan pelbagai jenis pembiyaan kredit untuk angota koperasi yang memerlukan. Dengan jaminan tempoh proses yang singkat beserta kadar keuntungan yang kompetitif anggota koperasi kini mempunyai lebih banyak jenis pembiayaan kredit untuk pilih.

Pembiayaan Peribadi

RM10,000*
-
RM50,000**
Maksima
 • 7-14 Hari Tempoh Proses
 • 2 Orang Penjamin
  (Sekiranya Yuran Tidak Mencukupi)
 • 5* Tahun
  10** Tahun
  Tempoh Pembiayaan
 • 5.75% Kadar Keuntungan
 • * Bagi Anggota Kurang 3 Tahun
  **Bagi Anggota Melebihi 3 Tahun

Pembiayaan Peribadi (Khas)


RM5,000 Maksima

 • 2 Hari Tempoh Proses
 • 2 Orang Penjamin
  (Sekiranya Yuran Tidak Mencukupi)

 • 2 Tahun Tempoh Pembiayaan

 • 5 @ 5.75% Kadar Keuntungan
 • * Bagi Anggota Kurang 3 Tahun
  **Bagi Anggota Melebihi 3 Tahun

Pembiayaan Pengguna

RM10,000*
-
RM20,000**
Maksima
 • 7-14 Hari Tempoh Proses
 • 2 Orang Penjamin
  (Sekiranya Yuran Tidak Mencukupi)
 • 5* Tahun
  7** Tahun
  Tempoh Pembiayaan
 • 5.75% Kadar Keuntungan
 • * Bagi Anggota Kurang 3 Tahun
  **Bagi Anggota Melebihi 3 Tahun